Vraag en aanbod


Spelregels:

* advertenties mogen alleen door leden van De Edelzanger aangereikt worden; niet-leden mogen ook kopen

* advertentie aanreiken via wilenellie@hotmail.com

* advertentie blijft twee maanden staan; verlengen via bovenstaand mailadres

* advertentie bevat: artikel, prijs, telefoonnummer van de aanbieder (liefst 06), woongemeente

* de vereniging draagt geen verantwoording voor de aangeboden waar, de kwaliteit daarvan en de aard van de advertentie


Datum: 18-9-2019

te koop; Timbrado's van goede afkomst. Beschikbaar na 1 december
Prijs Pop 15,00;  Man 20,-
Tel 06-12091678
Gemeente Beekdaelen.

Datum: 20-9-2019

Gevraagd: wie kan mij een adres (liefst in Limburg) bezorgen waar ik gele goulds kan kopen?

Contact via mail naar secretaris De Edelzanger.