Op 14 april 2017 organiseerden De Rietvink uit Geleen en De Edelzanger uit Munstergeleen in eendrachtige samenwerking een bijeenkomst, tijdens welke dr. Hedwig van der Horst een voordracht hield over gezondheid en ziektes bij volièrevogels.

Voor de liefhebbers onderstaand een korte samenvatting van hetgeen besproken werd.

 

In de introductie licht Hedwig toe waarom zij als  dierenarts gekozen heeft voor het specialisme "vogels".

Nadien worden enkele ziektes en symptomen “behandeld” en uitgediept. Vele ziektes onder onze vogels zijn goed te behandelen mits bij een tijdige indicatie een juiste medicatie kan worden verstrekt.

Dat sommige medicijnen niet of niet voldoende helpen komt vaak, doordat er een verkeerde diagnose is gesteld of door verkeerde beweringen van producenten c.q. door verkeerde informatie die op het internet terecht gekomen is.

Het gebruik van 1 soort antibioticum kan voldoende zijn, echter bij langdurig gebruik zal een combinatiemiddel meer effect hebben.

Het door kwekers gehanteerde principe "hele jaar door medicijnen verstrekken als preventief middel" leidt beslist niet tot   een gezonder vogelbestand. Integendeel, eerder is een verzwakking te noteren. Beter is een beperkte resistentieopbouw.

Het aanzuren van water is effectief met betrekking tot bacteriële ontsmetting. Het nadeel is dat er minder calcium opgenomen wordt voor de opbouw van botten. Alternatief is waterperoxideverdunning. Dit is geheel ongevaarlijk.

Het kuren vooraf aan de kweek kan zinvol zijn, maar in geen geval tijdens de kweek.

Het is best lastig, maar zeker niet onmogelijk, om te herkennen of een vogel ziek is, ondanks dat hij een fitte, levendige indruk maakt en een vaste ontlasting produceert.

Het gebruik van pigmenten ten behoeve van rood of geel opkleuren is per definitie belastend voor de lever van de vogel.

Pellets zijn verkrijgbaar in diverse kwaliteiten en prijzen. Geen van deze zijn echter een vervanging van normaal zaad. Wel heeft een combinatie van beide de voorkeur.

 

Namens beide verenigingen bedanken wij iedereen die aan deze lezing heeft bijgedragen, speciaal het organisatieteam   voor de voortreffelijke voorbereiding.

 

Dr. Hedwig kan geconsulteerd worden. In verband met bereikbaarheid liefst per mail.  Gebruik daarvoor het mailadres: vogelpraktijkdehorst@hotmail.com.

Zie ook de website: http://users.telenet.be/Vogelpraktijk/index.html