Jo Penders werd onlangs Nederlands kampioen met een nog niet eerder in Nederland gekweekte vogel, de briltangara. Tijdens de ledenvergadering van de Edelzanger uit Munstergeleen werd hij, niets vermoedend, in het zonnetje gezet.

Echter, tot zijn nog grotere verrassing bleek de districtsvoorzitter afdeling Limburg, Jan Geenen, nog iets voor hem in petto te hebben: Jo was namelijk 50 jaar lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. In die 50 jaar is zijn interesse gegroeid naar vogels, die moeilijk te kweken zijn. Hij en zijn vrouw Truus zijn daar diverse malen in geslaagd, zoals ook blijkt uit de kweek van de prijswinnende briltangara.

De Edelzanger wenst Jo en Truus nog veel geslaagde vogelkweekjaren toe.