Formulier tbv aanmelden nieuwe leden bij NBvV.

 

 

Beste nieuw lid,

 

Uw aanmelding bij vogelvereniging De Edelzanger te Munstergeleen is bijna compleet.

 

 

Om uw aanmelding te completeren graag de volgende gegevens doorgeven. Wij zullen in het kader van de wet op de privacy uw gegevens met zorg behandelen

 

Formulier gaarne retourneren naar: Marchassel@home.nl

 

 

 

Gegevens nieuw lid:

 

 

 

Naam ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Woonplaats …………………………………………………………………………………….

 

 

 

Adres en Postcode …………………………………………………………………….

 

 

 

E-mail ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Tel. nr:………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

U wenst lid te worden per (elke 1 van de maand): ……………………………..

 

 

 

Geboortedatum;…………………………………………………………………………………

 

 

 

Bank rek; ……………………………………………………………………………………………

 

 

 

Burgerservice nr. ………………………………………………………………………………

 

(Bij beschermde vogels een vereiste)

 

 

 

Handtekening(digitaal kan ook) voor akkoord;…………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

Info tbv afdeling Munstergeleen:

 

Welke vogels kweekt u? ……………………………………………………………………..

 

Bent u al lid van de NBvV?.......................................................................

 

Zo ja, wat is uw kwekersnummer? ..........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pagina 2

 

 

 

 

 

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

 

Alle gegevens worden door ons en NBvV zorgvuldig behandeld. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming gepubliceerd. De NBvV zal uw adres gebruiken voor het toezenden van het clubblad “Onze Vogels”

 

Op uw E-mail adres sturen wij onze uitnodigingen en nieuwsbrieven.

 

 

 

 

 

Wie kunt u contacteren bij ons :

 

 

 

 

Uw mail wordt beslist gelezen en vlot in behandeling genomen. Indien er tel contact is gewenst zullen wij u vanzelfsprekend contacteren.

 

Contributie via Bank heeft onze voorkeur.

 

Tbv van contributie en ringen transacties gebruikt u het bankrekeningnummer

 

IBAN : NL 13 RBRB 0660 6301 33 ten name van v.v. De Edelzanger te Munstergeleen.

 

 

 

Indien u tijdens een jaargang lid wordt, zal de penningmeester uw contributie voor het resterende deel van het jaar berekenen, afhankelijk van de ingangsdatum.

 

 

 

Wij bedanken u voor het vertrouwen in onze afdeling M08.

 

 

 

Namens de Edelzanger wensen wij u veel plezier met uw vogelhobby !

 

 

 

 

 

Bestuur

 

Edelzanger te Munstergeleen.